Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

ucieknijmi
ucieknijmi
8225 c633 500
Reposted frommiischa miischa viaschiza schiza

September 17 2019

ucieknijmi
ucieknijmi
ucieknijmi
9286 a19c 500
Reposted fromfungi fungi viadefinicjamilosci definicjamilosci
ucieknijmi
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viadefinicjamilosci definicjamilosci
ucieknijmi
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
ucieknijmi
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

September 06 2019

ucieknijmi
Jeśli naprawdę tęskni, zainicjuje kontakt.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
ucieknijmi
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
ucieknijmi
ucieknijmi
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
ucieknijmi
bo jesteś osobą, której nigdy nie powinnam stracić.
ucieknijmi
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
ucieknijmi
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć, gdyby dała mi możliwość.
ucieknijmi
Może zamiast myśleć o tym, czego Ci brakuje, skupisz się na tym, co masz w zasięgu ręki?
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamems mems
ucieknijmi
Są trzy słowa, których się boję: zawsze, nigdy, na pewno.
Reposted fromflorentte florentte viatulipanowa tulipanowa
ucieknijmi
8005 4daf 500
Reposted fromnazarena nazarena viatulipanowa tulipanowa
ucieknijmi
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
ucieknijmi

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect viatulipanowa tulipanowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl