Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

ucieknijmi
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaehh ehh
ucieknijmi
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaehh ehh
ucieknijmi
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
ucieknijmi
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viareniferowa reniferowa
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
7924 7fdb 500
1//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaicannotremember icannotremember
ucieknijmi
ucieknijmi
ucieknijmi
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
4313 dff6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viastarryeyed starryeyed
3756 00f5 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viastarryeyed starryeyed
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
ucieknijmi
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl