Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

ucieknijmi
2805 7839 500
Reposted frommontak montak viadefinicjamilosci definicjamilosci
ucieknijmi
ucieknijmi
ucieknijmi
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
ucieknijmi
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viadailylife dailylife
ucieknijmi
ucieknijmi

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viapunkahontaz punkahontaz
ucieknijmi
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viapunkahontaz punkahontaz
ucieknijmi
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
ucieknijmi
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viapunkahontaz punkahontaz
ucieknijmi
5636 a1a6
Reposted fromiamstrong iamstrong viapunkahontaz punkahontaz
ucieknijmi
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapunkahontaz punkahontaz
ucieknijmi
ucieknijmi
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
ucieknijmi
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
ucieknijmi
ucieknijmi
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl