Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

ucieknijmi
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
ucieknijmi
ucieknijmi
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyminds myminds
ucieknijmi
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
ucieknijmi
5342 64c4
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5345 52ea
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5350 5940
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5362 ca71
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5363 339b
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5372 8625
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5379 df99
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5383 1b3b
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5399 c2e8
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5415 68b6
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5448 4e32
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5454 481c
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5456 f7bb
Reposted fromcalifornia-love california-love
ucieknijmi
5456 f7bb
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl