Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

ucieknijmi
7131 de08 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viaprettylitlleliar prettylitlleliar
ucieknijmi
5421 0333 500
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaohwowlovely ohwowlovely
ucieknijmi
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viathatwasntadream thatwasntadream
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vianivea nivea
ucieknijmi
5893 c243
ucieknijmi
balonik
Reposted frommajkey majkey viaimsofancy imsofancy
ucieknijmi
5536 0eb1
ucieknijmi
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
Szukam powodów, żeby zadzwonić.
— Rasmentalism "Byłoby łatwiej"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
6709 6b85
Reposted fromusual usual viastarryeyed starryeyed
ucieknijmi
1643 015f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaohwowlovely ohwowlovely
ucieknijmi
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
ucieknijmi
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
ucieknijmi
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
ucieknijmi
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
ucieknijmi
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
ucieknijmi
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viaimsofancy imsofancy
4274 cc85
Reposted fromtron tron viaimsofancy imsofancy
ucieknijmi
ucieknijmi
0601 7a62
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl