Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

ucieknijmi
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'

August 20 2017

ucieknijmi
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialajla lajla
ucieknijmi
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialajla lajla
ucieknijmi
1542 1519 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vialajla lajla
ucieknijmi
ucieknijmi
1466 e4c2
ucieknijmi
ucieknijmi
4147 7da4 500
ucieknijmi
ucieknijmi
ucieknijmi
ucieknijmi
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaehh ehh
ucieknijmi
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaehh ehh
ucieknijmi
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaehh ehh
ucieknijmi
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaehh ehh
ucieknijmi
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
4015 c8a2 500
Reposted fromdelain delain viareniferowa reniferowa
ucieknijmi
ucieknijmi
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viareniferowa reniferowa
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viareniferowa reniferowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl