Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

1072 917c
Reposted fromonlyman onlyman
Reposted fromonlyman onlyman
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
5530 2e21
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczoo czoo
Reposted frombluuu bluuu
Trzeba nauczyć się samemu zasypiać, nie dać się... ani bezsenności, ani snom. Samemu robić rano jedną kawę, a wieczorem grzać dłonie herbatą, mnóstwem herbaty. I nigdy nie pozwolić, żeby wątpliwości przejęły nad Tobą kontrolę. Iść do przodu, cokolwiek by się nie działo. Nie patrzeć wstecz i nie zastanawiać się, które decyzje były dobre, a które mogły na zawsze wszystko zniszczyć.  Żyj, bo masz 20 lat i w sumie wszystko przed Tobą. 
— You learn to live without.
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viainyou inyou
7091 1eff 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadontforgot dontforgot
1289 8029
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
7587 3489 500
Reposted fromnozu nozu viaohwowlovely ohwowlovely
6088 3700
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1061 20c3
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaweruskowa weruskowa
Chciałabym, żeby ktoś mnie uratował. Chciałabym, żeby przyszedł ktoś, kto będzie mnie niósł przez życie, do kogo się mocno przytulę i nigdy nie puszczę; kto nie wykorzysta tego, że bez niego nie daję sobie rady, że jestem słaba i bezbronna. Moim największym marzeniem jest osoba, która zaakceptuje i weźmie mnie taką, jaka jestem, nieidealną, rozdygotaną, niestabilną, nadwrażliwą, razem z całym moim bagażem złomu doświadczeń, jaki codziennie noszę. Ktoś, kto poradzi sobie z tym, że ja się od ludzi uzależniam, uwieszam na nich i nie chcę puścić nawet na chwilę; kto zmierzy się z moimi mechanizmami niedopuszczania ludzi do siebie, kto się nie zniechęci i nie straci nadziei, że pod tym gruzem nienawiści i kąśliwości jest człowiek warty uwagi, zasługujący na miłość i dobro.
— zabka.soup.io
Reposted fromzabka zabka
I to nie jest żaden Weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, chory psychicznie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmokingtime smokingtime
9880 7215
8686 cc06
Reposted fromlittlefool littlefool viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl