Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

ucieknijmi
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaimsofancy imsofancy
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viaimsofancy imsofancy
ucieknijmi
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viamisiaczek95 misiaczek95
ucieknijmi
ucieknijmi
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamisiaczek95 misiaczek95
ucieknijmi
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
ucieknijmi
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viamisiaczek95 misiaczek95

June 30 2015

ucieknijmi
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza vianivea nivea
ucieknijmi
5879 cc88
Reposted fromMoreau Moreau vianivea nivea
ucieknijmi
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove vianivea nivea
ucieknijmi
ucieknijmi
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai _______________ Lata, kochankowie i kieliszki wina, to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Age of Adaline
ucieknijmi
ucieknijmi
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaczoo czoo
ucieknijmi
5199 525e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczoo czoo
ucieknijmi
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaczoo czoo
ucieknijmi
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viaonebreath onebreath
ucieknijmi
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viaonebreath onebreath
ucieknijmi

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions vianivea nivea
ucieknijmi
Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl