Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2016

3513 fe43 500

expressions-of-nature:

by Eleazar Lazaro · Matutino

French shore seen from Lausanne, Switzerland

Reposted frommoreshadows moreshadows viainyou inyou
8163 1806
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyou inyou
Reposted fromoll oll viainyou inyou
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromlovvie lovvie viayourheartbeat yourheartbeat

Obojętnie co by się nie wydarzyło, rzeczą która ma największy wpływ na to, czy osiągniemy w życiu swoje cele jest jak mocno wierzymy w to co robimy. Jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że damy radę, to uda się to osiągnąć pomimo wszystkich przeciwności losu. Jeżeli jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić to prędzej czy później zaświeci słońce.  

— Jakub Błaszczykowski - DEON.PL
0101 4832
0363 4874 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
0370 70c0 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
0371 6fb6 500
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
0392 53cc
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
0421 42a5
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
7772 72ab 500
Reposted fromlittlefool littlefool viastarryeyed starryeyed
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan viaseqel seqel
6710 316d 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaseqel seqel
6532 1de9
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viabanshe banshe
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
7784 ec60 500
1784 a107
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl